top of page

Competències acadèmiques

​Scratch Jr Tactile pretén apropar a tota la infància les possibilitats que ofereix la programació creativa iniciada el 2007 per l'equip del 'Lifelong Kindergarten group' al MIT Media Lab (per Mitch Resnick) i ScratchJr després (per Marina Bers i Mitch Resnick).

Amb Scratch Jr Tactile es treballa conjuntament les competències digital, lingüística, artística, matemàtica i deducació en valors socials i cívics.

A més, lalumnat amb diversitat funcional també podrà treballar competències específiques essencials.

Vectors del nou currículum educatiu

Totes les propostes d'aprenentatge desenvolupades amb Scratch Jr Tactile s'alineen amb els 6 vectors plantejats al nou currículum educatiu a Espanya i Catalunya (2022):

 • Aprenentatge competencial

 • Perspectiva de gènere

 • Universalitat del currículum

 • Qualitat de l'educació de les llengües

 • Ciutadania democràtica i consciència global

 • Benestar emocional

Scratch jr tactile - vectors curriculum CAT.png

Pilars pedagògics

'Scratch Jr Tactile' està basat en la filosofia d'aprenentatge desenvolupada per Seymour Papert, Mitch Resnick i Marina U. Bers. Es basa en les 4 P de l'aprenentatge creatiu “Projects, Passion, Peers (Iguals) i Play (Joc)” i també afegim la 5a P, “Propòsit”, que fomenta la creació de projectes significatius i lúdics vinculats a la consciència global.

Amb Scratch Jr Tactile es desenvolupen aprenentatges dels següents 5 pilars pedagògics:

 • Cognitiu: Aprenentatge del pensament computacional, disseny d'algorismes, reconeixement de patrons, descomposició i pensament lògic. Concentració, resolució de problemes i pensament flexible aprenent a afrontar tasques complexes i construint estratègies efectives per identificar solucions.

 • Creatiu: Resolució de reptes de manera oberta, amb múltiples solucions, així com creació de nous reptes oberts i adaptables a diferents entorns, interessos i cultures. Desenvolupar idees, expressar-les i transformar-les en realitat creant associacions, simbolitzant i representant idees i proporcionant experiències significatives als altres.

 • Emocional: Creació de projectes artístics, reconeixement d'emocions. Comprendre, gestionar i expressar emocions construint consciència de si mateix i gestionant impulsos. Mantenir-se motivat i confiat davant de les dificultats.

 • Físic: Orientació espacial, lateralitat, psicomotricitat fina. Comprendre el moviment i l'espai mitjançant la pràctica d'habilitats sensorials-motores.

 • Social: Col·laboració, comunicació i comprensió de les perspectives d'altres persones mitjançant l'intercanvi d'idees, la negociació de les regles i la creació d'empatia.

bottom of page