top of page

1. IDENTIFICACIÓ

El lloc webwww.scratchjrtactile.org (d'ara endavant el “Lloc Web”) és titularitat de Sistema THEAD, SCCL, (d'ara endavant “Scratch Jr Tactile”) domiciliada al Carrer Junta de Comerç, n. 20, principal - 08001, Barcelona (ESPANYA) amb NIF F72853450.

El registre i ús al Lloc Web concedeix a qui estigui duent a terme aquestes accions la condició d'“Usuari”, quedant sotmès a les disposicions dels “Textos Legals”, inclosos elAvís Legal,Política de Privadesa,Política de Cookies i els presents Termes i Condicions. L'Usuari manifesta haver llegit i estar d'acord amb els Textos Legals, i s'ha d'abstenir en cas contrari d'utilitzar el Lloc Web.

Qualsevol qüestió que no estigui expressament prevista en aquests Termes i Condicions s'entendrà reservada a Scratch Jr Tactile, sense perjudici de l'aplicació del que disposa la normativa vigent. Així mateix, Scratch Jr Tactile es reserva el dret a dur a terme modificacions i/o actualitzacions de les presents Termes i Condicions, de les quals s'informarà prèviament a l'Usuari per a la seva acceptació o rebuig en cas de resultar substancials. En qualsevol cas, es considerarà que l'Usuari accepta expressament aquestes modificacions o actualitzacions si torna a utilitzar els serveis oferts per Scratch Jr Tactile al Lloc Web. 


2. DESCRIPCIÓ DEL LLOC WEB

Scratch Jr Tactile posa a la vostra disposició dels Usuaris el Lloc Web, mitjançant el qual es facilita als Usuaris l'accés a uns dissenys 3D i 2D que corresponen a un recurs educatiu tangible ia recursos educatius i didàctics per apropar la programació creativa i el pensament computacional a tots els nens i nenes, sense importar les seves diferents capacitats i condicions (d'ara endavant, els “Materials”). 

Aquests materials educatius estan basats en un kit amb els dissenys i la filosofia creativa de ScratchJr, la versió de Scratch per als més petits, per tal de facilitar un desenvolupament de forma inclusiva de les habilitats necessàries per a la societat actual, com són les competències digitals, el pensament crític, la resolució de problemes i el treball en equip a partir del joc.

Així mateix, el Lloc Web posa a disposició de l'Usuari una comunitat a través de la qual els Usuaris que hagin creat un compte poden aportar comentaris, propostes, dissenys i/o projectes propis, entre d'altres, per tal que l'Usuari pugui participar tant a la creació i evolució del material educatiu, com en la contribució a la filosofia i les activitats de la pròpia comunitat.

 

3. COMPTE D'USUARI

L'ús del Lloc Web és lliure per part de l'Usuari, però, per poder utilitzar algunes de les funcionalitats del Lloc Web (com descarregar els dissenys, aportar comentaris, millores i/o rectificacions dels Materials), l'Usuari haurà de registrar-se com membre de la comunitat de Scratch Jr Tactile a partir de la creació del seu propi compte. La creació d'aquest compte és opcional, però serà necessària per poder participar a la comunitat de Scratch Jr Tactile. 

Per poder crear un compte a Scratch Jr Tactile, l'Usuari haurà de ser més gran i tenir capacitat legal per quedar obligat pels Termes i Condicions següents.  Durant el tràmit de registre, l'usuari haurà de facilitar els camps d'informació següents: Nom, cognom, posició o títol, correu electrònic, país i ciutat de domicili, dades addicionals aportades per l'Usuari. Per a més informació sobre el tractament de les dades personals de l'Usuari, consulteu la nostraPolítica de Privadesa

El registre per crear un compte a la comunitat de Scratch Jr Tactile es considerarà completat un cop l'Usuari hagi rebut un email de confirmació del registre.

L'Usuari ha de vetllar per la confidencialitat de la contrasenya d'accés i seguretat del vostre compte, i ha de comunicar a Scratch Jr Tactile qualsevol sospita per pèrdua, robatori o compromís de la seguretat del vostre compte o contrasenya d'accés. L'Usuari serà l'únic responsable de tot accés i ús al Lloc Web que es faci des del vostre compte d'usuari per part de qualsevol persona que utilitzi el vostre compte, independentment que l'accés i l'ús del vostre compte estiguin autoritzats per l'Usuari. El compte de l'usuari és personal, únic i intransferible.

L'Usuari assegura que la informació proporcionada per fer el registre és veraç, fidel, exacta i completa i es compromet a actualitzar la informació quan sigui incorrecta o incompleta. En cas que l'Usuari faciliti informació incorrecta o no estigui actualitzada, Scratch Jr Tactile es reserva el dret de donar de baixa l'Usuari de manera immediata.

El fet de completar tots els passos i prestar el consentiment o acceptació corresponent suposa l'acceptació expressa de les presents Termes i Condicions per part de l'Usuari.


4. NORMES D'ÚS DEL LLOC WEB

L'Usuari serà responsable de l'accés, la navegació o l'ús del Lloc Web conforme els presents textos legals així com la legislació vigent.

L'equip Scratch Jr Tactile dóna suport a la llibertat d'expressió. No obstant això, el lloc web està destinat a una audiència àmplia i part del contingut és inapropiat per a la comunitat de Scratch Jr Tactile. No podeu utilitzar el servei Scratch Jr Tactile de cap manera, que:

 1. Utilitzeu el Lloc Web amb fins il·lícits i/o il·legítims; o de forma il·legal.

 2. Utilitzeu el Lloc Web en perjudici de la missió de Scratch Jr Tactile.

 3. Utilitzeu el Lloc Web amb la finalitat de provocar danys, ineficiències, interrupcions, saturació, o defectes anàlegs en la funcionalitat del Lloc Web; 

 4. Transmeti de malware, virus o programes anàlegs

 5. Promogueu la intolerància, la discriminació, l'odi o la violència contra qualsevol individu o grup;

 6. Amenaci, assetgi o intimidi qualsevol altra persona, ja sigui que aquesta persona sigui un usuari de Scratch Jr Tactile o no;

 7. Contingueu llenguatge obscè o atacs personals;

 8. Contingueu material sexualment explícit o gràficament violent;

 9. Proporcioneu instruccions sobre com cometre activitats il·legals o obtenir productes il·legals;

 10. Exposa la informació d'identificació personal, la informació de contacte o les contrasenyes de qualsevol altra persona sense el permís de la persona.

 11. Trencar les mesures de seguretat establertes per Scratch Jr Tactile;

 12. Suplantar, imitar o pretendre ser una altra persona en fer servir els Serveis.

 13. Utilitzar el Lloc Web amb finalitats publicitàries, com ara l'enviament de correu brossa o altres maneres semblants;  

 14. Faltar el respecte a altres usuaris o discriminar-los per qualsevol motiu, o incomplir-losNormes de la comunitat Scratch.

L'Usuari es compromet a no utilitzar el Lloc Web d'acord amb els supòsits anteriors, així com a no incomplir cap de les disposicions dels presents Termes i Condicions. Si l'Usuari incompleix les normes d'ús del Lloc Web, Scratch Jr Tactile es reserva el dret d'adoptar les mesures que consideri oportunes emparades en Dret, així com l'expulsió o la prohibició d'accés de l'Usuari.

 

5. RESPONSABILITATS I GARANTIES

Scratch Jr Tactile ha posat tot el seu afany que la informació del Lloc Web sigui precisa i estigui actualitzada. Tot i això, no garanteix ni es fa responsable de l'exactitud i actualització dels continguts del Lloc Web. Així mateix, Scratch Jr Tactile no es responsabilitza de cap error o omissió en els continguts del Lloc Web i es reserva el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment i sense avís previ.  

La relació entre Scratch Jr Tactile i l'Usuari es regeix pels Termes i Condicions de Scratch Jr Tactile i/o per altres condicions generals o pactes específics. Els continguts del Lloc Web no prevalen sobre aquests Termes i Condicions i els Usuaris no poden condicionar la política comercial que Scratch Jr Tactile decideixi adoptar a cada moment. 

Scratch Jr Tactile no es fa responsable dels errors o errors en el funcionament del Lloc Web, siguin intrínsecs o siguin deguts a les característiques i limitacions d'Internet. L'Usuari assumeix qualsevol risc derivat de la utilització d'Internet, inclosa la transmissió possible de virus informàtics. Scratch Jr Tactile no garanteix el funcionament ininterromput dels serveis del Lloc Web i no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar de la interrupció dels serveis. En particular, Scratch Jr Tactile no serà responsable en circumstàncies de força major com ara incendis, vagues i talls en el subministrament elèctric o qualsevol altre esdeveniment imprevisible o inevitable.   

En tot cas, Scratch Jr Tactile només serà responsable dels danys i perjudicis que s'haguessin previst o que s'haguessin pogut preveure en el moment de la utilització del Lloc Web per l'Usuari, i que siguin conseqüència directa i necessària de la infracció per negligència greu d'obligacions contractuals substancials. 

El fet que el Lloc Web descrigui o presenti determinats serveis no implica un compromís de Scratch Jr Tactile que aquests estaran disponibles per a l'usuari. 

L'exclusió de responsabilitats i garanties descrites en aquest apartat s'aplica tant a Scratch Jr Tactile com als administradors, directius, empleats i representants.
 

6. CONTINGUT GENERAT PER L'USUARI I LLICÈNCIES

Als efectes de les Condicions d'ús, el contingut generat per l'usuari inclou qualsevol projecte, disseny, fitxer, imatge, comentari, text, publicació en fòrums o enllaços a llocs web de tercers que un usuari enviï a Scratch Jr Tactile.

Scratch Jr Tactile encoratja a tots a fomentar la creativitat compartint lliurement dissenys, art, imatges, vídeos, codi i altres treballs. Tot i això, també entenem la necessitat que les persones i les empreses protegeixin els seus drets de propietat intel·lectual. Vostè és responsable d'assegurar-se de tenir els drets, llicències o permisos necessaris per a qualsevol contingut generat per l'usuari que enviï Scratch Jr Tactile.

Tot el contingut generat per l'usuari que enviï a Scratch Jr Tactile té llicència per ai a través de Scratch Jr Tactile sota la llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0. Això permet que altres vegin i remesclen (copien i modifiquin) el contingut. Aquesta llicència també permet que l'equip de Scratch Jr Tactile mostri, distribueixi i reprodueixi el contingut al lloc web de Scratch Jr Tactile, a través dels canals de les xarxes socials i en altres llocs. Si no voleu llicenciar el contingut sota aquesta llicència, no ho compartiu a Scratch Jr Tactile.

Encara que l'equip de Scratch Jr Tactile exigeix que tots els usuaris compleixin aquests Termes d'ús, és possible que s'enviï i mostri al lloc web de Scratch Jr Tactile algun contingut inapropiat generat per l'usuari. Vostè comprèn que quan fa servir Scratch Jr Tactile pot estar exposat a contingut generat per l'usuari que li sembli objectable o ofensiu. Si veieu algun contingut que viola la Guia de la comunitat o els Termes d'ús, feu-nos-ho saber enviant un email ainfo@scratchjrtactile.org.

A més de revisar el contingut generat per l'usuari informat, l'Equip Scratch Jr Tactile es reserva el dret, però no està obligat a monitoritzar tots els usos del servei Scratch Jr Tactile. L'equip Scratch Jr Tactile pot editar, moure o eliminar qualsevol contingut que violi els Termes d'ús o la Guia de la comunitat, sense avís previ.

Tot el contingut generat per lusuari es proporciona tal qual. L'Equip Scratch Jr Tactile no garanteix la precisió o la confiança de cap contingut generat per l'usuari disponible a través de Scratch Jr Tactile. L'Equip Scratch Jr Tactile no dóna suport a cap punt de vista, opinió o consell expressat en el contingut generat per l'usuari. Vostè accepta eximir l'Equip Scratch Jr Tactile de tota responsabilitat que sorgeixi del contingut generat per l'usuari i dels esdeveniments Scratch Jr Tactile Day que pugui promoure o organitzar.


 

7. LLICÈNCIES I CONTINGUTS DE SCRATCH JR TACTILE

Excepte per qualsevol contingut generat per l'usuari, l'Scratch Jr Tactile té i reté tots els drets sobre Scratch Jr Tactile, els dissenys, la funcionalitat i l'arquitectura o qualsevol altre contingut proporcionat a través de Scratch Jr Tactile. Si voleu utilitzar Scratch Jr Tactile d'una manera no permesa per aquests Termes d'ús, primer us heu de comunicar amb Scratch Jr Tactile. A excepció dels drets atorgats explícitament en virtut d'aquests Termes d'ús, no se li atorga cap dret sobre cap propietat intel·lectual de Scratch.

Scratch Jr Tactile proporciona materials de suport, incloses imatges, vídeos i dissenys de mostra, per ajudar els usuaris a crear projectes. Els materials de suport estan sota la llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0. També podeu utilitzar captures de pantalla de Scratch Jr Tactile sota la mateixa llicència. Tingueu en compte que això no s'aplica als materials que també són marques comercials de Scratch Jr. Tactile o altres parts, com es descriu a continuació. La llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 requereix que atribueixis qualsevol material que facis servir a l'autor original. Quan utilitzeu materials de suport de Scratch Jr Tactile o captures de pantalla del lloc web de Scratch Jr Tactile, utilitzeu la atribució següent: “Scratch Jr Tactile s'ha creat a través d'una col·laboració entre Sistema THEAD i la Fundació Scratch. Consulteuwww.scratchjrtactile.org”.

Els dissenys 3D i 2D dels blocs, els taulers i els personatges principals estan disponibles per descarregar i estan subjectes a l'avís de drets d'autor com s'indica a la pàgina depreguntes freqüents de Scratch Jr Tactile.

El nom de Scratch Jr Tactile i el logotip de Scratch Jr Tactile són marques comercials propietat de la Fundació Scratch. A menys que tingueu una llicència de Scratch Jr Tactile en virtut d'un programa o acord de llicència específic, no podeu utilitzar aquests logotips per etiquetar, promocionar o recolzar cap producte o servei. Podeu utilitzar el logotip de Scratch Jr Tactile per referir-vos al lloc web ia l'entorn de programació tangible de Scratch Jr Tactile.

La biblioteca de materials de suport de Scratch Jr Tactile pot contenir imatges i dissenys que són marques registrades de tercers. El fet que els materials estiguin inclosos a la biblioteca de materials de suport de Scratch Jr Tactile no limita ni redueix de cap manera els drets de propietat intel·lectual, inclosos els drets de marca registrada, que altrament estarien disponibles per als propietaris dels materials. Res en aquests Termes d'ús o la llicència Creative Commons 4.0 no s'interpretarà com una limitació o reducció dels drets de qualsevol part sobre les marques comercials vàlides d'aquesta part. No podeu utilitzar aquests materials per etiquetar, promocionar o recolzar cap producte o servei. Sou l'únic responsable de qualsevol violació dels drets de propietat intel·lectual d'un tercer causada per l'ús indegut d'aquests materials.

El lloc web incorpora l'ús autoritzat de la marca de Scratch i ScratchJr i la il·lustració del gat de Scratch i el gatet de ScratchJr. L'ús d'aquests per part dels Usuaris s'haurà de fer d'acord amb elsTermes i Condicions de la Fundació Scratch.

Si sou titular de drets d'autor i creieu que el contingut de Scratch Jr Tactile viola els vostres drets, podeu enviar una notificació ainfo@scratchjrtactile.org.

Si sou un usuari de Scratch i creieu que el seu contingut no va constituir una violació dels drets d'autor i es va eliminar per error, pot enviar una notificació ainfo@scratchjrtactile.org. Si us plau inclogui:

 • El seu nom i adreça de correu electrònic de Scratch Jr Tactile;

 • El contingut específic que creu que es va eliminar per error; i

 • Una breu declaració de per què creu que no hi va haver violació de drets d'autor (per exemple, el contingut no tenia drets d'autor, tenia permís per fer servir el contingut o el seu ús del contingut va ser un "ús just").


 

7. ENLLAÇOS A TERCERS

El Lloc Web pot contenir enllaços amb altres pàgines web amb la finalitat de complementar els serveis oferts a lusuari. Scratch Jr Tactile no és el titular de les pàgines web esmentades, per la qual cosa no es responsabilitza dels seus continguts ni dels danys i perjudicis que l'ús d'aquestes pugui ocasionar a l'usuari.

Si l'usuari del Lloc Web accedeix a aquestes pàgines web i als serveis que ofereixen, Scratch Jr Tactile romandrà aliena a qualsevol classe de relació que es pogués establir entre l'Usuari i els titulars d'aquestes pàgines web o qualssevol tercers relacionats amb aquestes.

Així mateix, el titular d'una pàgina web on es pretengui inserir un enllaç al Lloc Web haurà d'obtenir, amb caràcter previ, una autorització de Scratch Jr Tactile.

Scratch Jr Tactile no serà responsable dels continguts d'aquelles pàgines web en què hi hagi un enllaç al Lloc Web i romandrà aliena a les relacions que es puguin establir entre els titulars de les mateixes i els usuaris del Lloc Web.

9. PROTECCIÓ DE DADES

Totes les dades subministrades per l'Usuari a Scratch Jr Tactile es tractaran amb confidencialitat i responsabilitat per part de Scratch Jr Tactile de conformitat amb laPolítica de Privadesa.

 

10. COOKIES

L'ús de cookies al Lloc Web es regularà a laPolítica de Cookies.

 

11. COMUNICACIONS 

Scratch Jr Tactile podrà comunicar-se amb l'usuari a través del correu electrònic i/o trucades telefòniques sempre que l'usuari hagi prestat el consentiment quan sigui legalment exigible. Aquestes comunicacions poden ser enviades o iniciades per Scratch Jr Tactile o per qualsevol dels seus proveïdors per a qualsevol servei relacionat amb lús del Lloc Web.

Per deixar de rebre notificacions, l'Usuari podrà gestionar els seus consentiments i preferències dirigint una sol·licitud a Scratch Jr Tactile amb el número de telèfon i l'adreça de correu electrònic de l'Usuari, o bé a través dels mecanismes habilitats a aquest efecte en cada comunicació. L'Usuari accepta que Scratch Jr Tactile enviï un missatge per confirmar que la sol·licitud de baixa de les comunicacions comercials ha estat rebuda i atesa.  

12. BAIXA DE LA COMUNITAT

L'Usuari podrà donar-se de baixa de la comunitat mitjançant (i) seguint el procediment que s'indica al mateix compte d'Usuari o bé (ii) per sol·licitud via email ainfo@scratchjrtactile.org, indicant el vostre nom d'Usuari. Un cop s'hagi fet efectiva la baixa a l'Usuari, Scratch Jr Tactile enviarà una confirmació. A partir d'aquest moment, totes les funcionalitats deixaran d'estar disponibles. 

En qualsevol cas, l'Usuari podrà sol·licitar un nou registre, quedant fora de perill la facultat de Scratch Jr Tactile de no admetre aquest registre en els casos en què es contravingui el que disposen aquests Textos Legals. Així mateix, Scratch Jr Tactile podrà no admetre aquest registre en cas que quedi pendent la resolució de qualsevol conflicte o controvèrsia entre les parts. 

 

13. RECLAMACIONS

L'Usuari pot presentar una reclamació comunicant-se amb Scratch Jr Tactile a través del correu electrònicinfo@scratchjrtactile.org, per correu postal o de qualsevol altre mitjà de contacte habilitat al Lloc Web o alAvís Legal.

 

14. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE 

Atès que el Lloc Web, amb els seus serveis inclosos, estan destinats a ser utilitzats i oferts a Espanya, en la mesura que ho permeti la normativa imperativa, la legislació aplicable serà el dret comú espanyol. Qualsevol procediment relacionat amb els drets i les obligacions que poguessin sorgir en virtut de, o en relació amb, aquests Termes i Condicions se sotmetran a la jurisdicció dels Tribunals i Jutjats de Barcelona.Última versió: 25 de Juliol 2023
 


 

bottom of page