top of page

Sistema THEAD, SCCL,(d'ara endavant “Scratch Jr Tactile”) és la propietària del Lloc Webwww.scratchjrtactile.org (d'ara endavant el Lloc Web) i és la Responsables del tractament de les dades personals dels usuaris d'aquest (d'ara endavant els Usuaris) que no facilita en navegar o utilitzar el Lloc Web. 

En aquesta política de privadesa, expliquem als educadors, docents, pares i mares, o nens i joves que usin la Web (d'ara endavant, “Vostè” o “Usuari”) com recopilem, utilitzem i tractem les dades personals que es recullen mentre vostè utilitza el Lloc Web, així com els drets que pot exercir davant de Scratch Jr Tactile en relació al tractament de les seves dades personals. Tot això amb l'objectiu de complir amb la normativa de protecció de dades personals, en concret, els articles 12 i 13 del Reglament (EU) 2016/679 (d'ara endavant "RGPD") i l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018 , de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (“LOPDPGDD”).

A través d'aquesta Política de Privadesa, i en compliment dels articles 12 i 13 del Reglament (EU) 2016/679 (d'ara endavant "RGPD") i l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals ("LOPDPGDD"), Scratch Jr Tactile informa als Usuaris que utilitzin el Lloc Web sobre el tractament de les dades personals que poden ser recollides a través d'aquesta i tractats per Scratch Jr Tactile.

 

1. INFORMACIÓ SOBRE SCRATCH JR TACTILE

A continuació, us proporcionem informació sobre el responsable del tractament de les dades per tal que pugueu contactar-nos per exercir els vostres drets en matèria de dades personals:

Responsable del Tractament: SISTEMA THEAD, SCCL

NIF: F72853450

Domicili social:Carrer Junta de Comerç, n. 20, principal - 08001, Barcelona (ESPANYA).

Contacteinfo@scratchjrtactile.org,info@sistemathead.com 

 

2. QUINES DADES TRACTEM SOBRE ELS USUARIS? 

A la taula a continuació, us informem sobre el tipus de dades personals que recollim quan utilitza el Lloc Web, així com (i) les finalitats per a les quals seran tractades les dades personals, (ii) les bases legals que ens legitimen a tractar les vostres dades personals, i, (iii) el període de temps pel qual conservarem les vostres dades personals.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES? 

Durant el tractament de les dades indicades anteriorment i les seves finalitats, Scratch Jr Tactile no cedirà les vostres dades personals a tercers. Scratch Jr Tactile es reserva el dret a cedir les dades a la Fundació Scratch de forma anònima. Així mateix, les vostres dades personals o d'ús, poden ser usades de forma agregada i anònima per a estudis de recerca científica amb l'objectiu d'entendre i millorar la manera com la comunitat en línia utilitza Scratch Jr Tactile.

No obstant això, Scratch Jr Tactile podrà donar accés a les vostres dades personals proveïdors de serveis tecnològics amb què hagi subscrit un contracte d'encarregat de tractament; en particular a:  

  • Proveïdors de serveis de manteniment de bases de dades i gestió de subscripcions a Newsletter.

  • Proveïdors de serveis d'analítica. 

  • Proveïdors de serveis de hosting. 

  • Proveïdors de serveis de correu electrònic. 

  • Proveïdors de gestió del consentiment. (Consent Management Platform)

  • Proveïdors de passarel·les de pagament

 

Els proveïdors esmentats podrien estar ubicats a països que no ofereixen garanties adequades en relació amb el tractament de dades personals. Per a totes les entitats que no formen part de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), hem signat contractes que inclouen les salvaguardes adequades per a la protecció de les vostres dades personals, incloses les clàusules model de la Comissió Europea. 

Els Usuaris poden obtenir més informació sobre els proveïdors de serveis tecnològics sol·licitant aquesta a Scratch Jr Tactile a través dels mitjans de contacte facilitats en aquesta política de privadesa. 

En cas de realitzar un donatiu o pagament, s'adreçarà a:

  • Stripe: Scratch Jr Tactile ha contractat com a proveïdor de serveis de pagament Stripe Inc (“Stripe”). Quan l'Usuari introdueixi les seves dades de pagament (el nom de titular, número de targeta, data de caducitat, CVV) aquestes s'emmagatzemaran directament a Stripe Inc (“Stripe”) per la qual cosa cap d'aquestes dades serà emmagatzemada als servidors de Scratch Jr Tactile, sinó que els tractarà Stripe dacord amb la seva Política de Privadesa disponibleaquí. Stripe compleix les mesures de seguretat establertes per la normativa de serveis de pagament i compten amb la certificació de Nivell 1 segons l'Estàndard de Seguretat de Dades per a la Indústria de les Targetes de Pagament o PCI DSS.  

Així mateix, les dades personals dels comentaris de l'usuari publicats a través del Lloc Web per a la comunitat de Scratch Jr Tactile podran ser accessibles per qualsevol tercer que accedeixi a aquestes publicacions. 

 

4. SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT 

Per al tractament de les vostres dades personals, Scratch Jr Tactile es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, de conformitat amb el que preveu la normativa aplicable, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades. Les dades personals seran tractades confidencialment per Scratch Jr Tactile, que es compromet a informar i fer respectar, per obligació legal o contractual, aquesta confidencialitat als seus empleats, socis ia qualsevol persona que hagi de tenir accés a les dades personals de l'Usuari.

 

5. DRETS DELS USUARIS

Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i, si escau, limitació del tractament i portabilitat de les dades enviant un correu electrònic ainfo@scratchjrtactile.org

Així mateix, pot presentar una reclamació davant d'una autoritat de control i, en particular, davant de l'Agència Espanyola de Protecció de dades (www.aepd.es) si considera que s'han vulnerat els drets exposats anteriorment en aquesta Política de Privadesa o si considera que el tractament de les dades personals que li concerneixen vulnera la normativa aplicable.

 

6. CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Scratch Jr Tactile es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privadesa en qualsevol moment. Els canvis o actualitzacions de la Política de Privadesa es notificaran explícitament a l'Usuari mitjançant un avís al Lloc Web, juntament amb la versió actualitzada de la Política de Privadesa.

 


Última versió: 25 juliol, 2023

Datos tratados
Bases Legales
Finalidades
Periodo de conservación
Datos de navegación. Debido a las normas de comunicación de Internet, cuando Usted accede a nuestro Sitio Web recibimos automáticamente la dirección IP de su ordenador y el tipo de navegador que está utilizando. Utilizamos esta información para analizar tendencias generales y mejorar el servicio. Esta información no se comparte con terceros sin su consentimiento.
Consentimiento del Usuario
Análisis de comportamiento de navegación y estadísticos: La información recopilada a través de las cookies y otras tecnologías de seguimiento similares permiten realizar un análisis de la navegación que hacen los Usuarios.
Los plazos de conservación dependen de cada cookie específica. Para más información sobre los plazos de conservación de la información para cada tipología de cookie, consulte la Política de Cookies.
Datos de Registro. Cuando Usted se registra a la comunidad de Scratch Jr Tactile, va a ser necesario que nos proporcione información sobre sus datos personales para que le podamos crear una cuenta de Usuario. Los datos personales que vamos a tratar para la creación de la cuenta son el Nombre, apellido, posición o título, email, país y ciudad de domicilio y datos adicionales aportados por el Usuario.
Cumplimiento y aplicación de los Términos y Condiciones suscritos entre el Usuario y Scratch Jr Tactile.
Creación de una cuenta al Usuario: Estos datos serán tratados por nosotros con el objetivo de crearle una cuenta de usuario, a partir de la cual, Usted pueda utilizar todas las funcionalidades del Sitio Web y para poder formar parte de la comunidad de Scratch Jr Tactile.
Los datos personales serán tratados por Scratch Jr Tactile durante el tiempo en que el Usuario tenga una cuenta activa en la comunidad de Scratch Jr Tactile (durante la relación contractual). Cuando el Usuario se dé de baja de la comunidad y, por tanto, finalice la relación contractual entre ambas partes, los datos serán bloqueados para dar cumplimiento a las obligaciones legales de Scratch Jr Tactile y, transcurrido dicho plazo, serán definitivamente suprimidos.
Datos de identificación. Cuando Usted realiza una donación, recogemos sus datos identificativos, los cuales son el nombre, apellido y correo electrónico.
Consentimiento del Usuario.
Identificar el Usuario que ha realizado una donación a Scratch Jr Tactile.
Los datos personales serán tratados por Scratch Jr Tactile durante el tiempo necesario para confirmar la donación realizada por Usted y, posteriormente, estos datos serán bloqueados para dar cumplimiento a las obligaciones legales de Scratch Jr Tactile y, transcurrido dicho plazo, serán definitivamente suprimidos.
Comunicaciones. El Usuario, si así lo desea, puede suscribirse a la Newsletter de Scratch Jr Tactile. Para ello, se va a tratar el correo electrónico del usuario.
Consentimiento del Usuario.
En caso de haber prestado el consentimiento a recibir comunicaciones por email, se utilizan estos datos para enviarle información sobre novedades de Scratch Jr Tactile. Para tener más información sobre las comunicaciones por email, consulte nuestro Aviso Legal.
Los datos serán tratados por Scratch Jr Tactile hasta que el Usuario retire su consentimiento. Una vez retirado el consentimiento, Scratch Jr Tactile bloqueará sus datos durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Finalizado ese plazo, los datos serán eliminados definitivamente.
Datos de la comunidad. El Usuario podrá publicar en el Sitio Web proyectos, diseños, comentarios y/o mensajes a la comunidad de Scratch Jr Tactile. Los datos que van a ser tratados serán el nombre de usuario, las imágenes, el contenido del mensaje o los ficheros proporcionados por el Usuario.
Consentimiento del Usuario.
Participación activa del Usuario en la comunidad de Scratch Jr Tactile, a la que podrá aportar comentarios sobre los proyectos, así como mejoras, nuevas soluciones, propuestas e interacciones con otros usuarios, etc.
Los datos personales serán tratados por Scratch Jr Tactile durante el periodo de tiempo en el que el Usuario mantenga el consentimiento al tratamiento de estos. Una vez retirado el consentimiento, los datos serán bloqueados para dar cumplimiento a las obligaciones legales de Scratch Jr Tactile y, transcurrido dicho plazo, serán definitivamente suprimidos.
bottom of page